In deze artikelenreeks op LinkedIn beschrijf ik vanuit mijn eigen kennis en ervaringen, met behulp van een theoretisch kader, de noodzaak om je als mens maar ook als organisatie, sector, stad of gebied te ontwikkelen en te vernieuwen, de noodzakelijke weerstand die je als gevolg daarvan krijgt en de wijze waarop je aan dit proces sturing kunt geven om je uiteindelijk in deze disruptieve tijd duurzaam en zeker ook nog steeds passievol verder te kunnen ontwikkelen. In deze artikelenreeks gaat het specifiek over ‘vraagstukken die in deze tijd aan het denken zetten’. 

De rol van achterkamertjespolitiek

Nu de ‘vertrouwelijke notulen uit de Ministerraad’ openbaar zijn
geworden, kan dat in de Tweede Kamer leiden tot ‘wantrouwen’; de dood in de
pot voor de democratie. Transparantie is goed maar tot welke prijs kun je dit
doorvoeren?

Verschenen in de Volkskrant op 28 april 2021 verschenen .

Lees het hele artikel

De rol van achterkamertjespolitiek

Nu de ‘vertrouwelijke notulen uit de Ministerraad’ openbaar zijn
geworden, kan dat in de Tweede Kamer leiden tot ‘wantrouwen’; de dood in de
pot voor de democratie. Transparantie is goed maar tot welke prijs kun je dit
doorvoeren?

Verschenen in de Volkskrant op 28 april 2021 verschenen .

Lees het hele artikel

“De kloof tussen topsport en breedtesport wordt te weinig gezien”

Gea Groenendijk over de ontwikkelkracht die nodig is in de georganiseerde sport. “Ontwikkeling en vernieuwing leidt altijd tot weerstand”, zegt conceptontwikkelaar Gea Groenendijk. “Weerstand is noodzakelijk als je wat wil veranderen. Verandering gaat met pijn gepaard, daar moet je door heen. Anders blijf je stilstaan.” Dat is in de sportsector, die zij goed van binnen kent, goed te zien. “Vernieuwing van de georganiseerde sport gaat langzaam, terwijl met dalende ledenaantallen de noodzaak tot verandering niet duidelijker kan.” Met haar boek en podcastserie ‘Help, ik moet mij ontwikkelen’ geeft zij aan de hand van haar eigen expertise en ervaringen, die van experts en opgebouwd vanuit een wetenschappelijk kader de ingrediënten voor verandering van organisaties en sectoren.

Het hele artikel kun je lezen op Sport & Strategie

Lees het hele artikel

Ook de topsport heeft baat bij een focus op plezier

Van alle goede dingen heeft de georganiseerde sport net iets te veel. In een opinie buig ik mij over de vraag hoe het toch komt dat misstanden in de georganiseerde sport zo lang verborgen blijven.

Ook verschenen in Trouw en Sport & Strategie.

Lees het hele artikel

Ook de topsport heeft baat bij een focus op plezier

Van alle goede dingen heeft de georganiseerde sport net iets te veel. In een opinie buig ik mij over de vraag hoe het toch komt dat misstanden in de georganiseerde sport zo lang verborgen blijven.

Ook verschenen in Trouw en Sport & Strategie.

Lees het hele artikel

Diversiteit als basisnoodzaak voor verandering en vernieuwing in organisaties

De coronacrisis heeft bij veel bedrijven en organisaties de kwetsbaarheid van de business blootgelegd. De economie is in de afgelopen maanden vrijwel stil gelegd; iets wat niemand voor mogelijk hield. De wedstrijd die we met elkaar de komende tijd moeten aangaan, is er één die gericht is op het eigen voortbestaan. Welke weg bewandelen we naar ontwikkeling en innovatie?

Lees het hele artikel

op weg naar vernieuwing en ontwikkeling in organisaties

Besluiten in organisaties worden in het onzichtbare deel van de ijsberg genomen. Dat is ook de plek waar ontwikkeling en vernieuwing plaatsvinden. Maar als we dat weten, waarom sturen we nog altijd op het zichtbare deel van de ijsberg?

Lees het hele artikel

op weg naar vernieuwing en ontwikkeling in organisaties

Besluiten in organisaties worden in het onzichtbare deel van de ijsberg genomen. Dat is ook de plek waar ontwikkeling en vernieuwing plaatsvinden. Maar als we dat weten, waarom sturen we nog altijd op het zichtbare deel van de ijsberg?

Lees het hele artikel